KHOA DU LỊCH & NGOẠI NGỮ HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC VIÊN LỚP VĂN BẰNG 2

Thứ sáu - 11/05/2018 12:39
1. Đặt vấn đề
Có thể nói rằng, lớp DK01 NNAVB2 của trường Đại học Sao Đỏ là một lớp học đặc biệt bởi thành viên của lớp học là cán bộ nhân viên giảng viên trong trường. Học Khóa học này với mục đích sử dụng Tiếng Anh tự tin trong giao tiếp và công việc hàng ngày.
Hiện tại lớp học đã Trải qua hai kỳ học Tiếng Anh với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thời lượng 16 tín chỉ. Riêng kỹ năng nói là 8 tín chỉ trên lý thuyết và thực tế 6 tín chỉ. Có thể thấy rằng kỹ năng nói của đa số học viên đã có tiến bộ so với ban đầu tuy nhiên học viên còn nhiều hạn chế về mặt phát âm, tốc độ nói, ngữ điệu và đặc biệt khả năng phản xạ ngôn ngữ chưa nhanh khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Để đạt được mục tiêu Giao tiếp là hàng đầu. Bộ môn Ngoại ngữ đã và đang tiến hành hiệu chỉnh chương trình, giáo trình nhằm tập trung cao độ vào rèn 4 kỹ năng cho học viên đặc biệt là kỹ năng Nói.  Làm thế nào giúp các đồng nghiệp của mình có thể sử dụng tốt Tiếng Anh trong giao tiếp là điều tôi luôn trăn trở ngay từ khi giảng dạy học phần Nói 1 cho lớp văn bằng 2 từ những buổi học đầu tiên. Là giảng viên, mỗi người sẽ có một phương pháp khác nhau để đạt được mục đích giảng dạy. Trong phạm vi bài seminar này tôi xin trình bày những phương pháp tôi đã áp dụng trong giảng dạy kỹ năng nói học phần Nói 1, và những phương pháp mới đã tìm hiểu nhưng chưa có điều kiện áp dụng và những biện pháp từ chung chung đến cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả học Tiếng Anh nói chung, học nói Tiếng Anh nói riêng của lớp VB2. Rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ cả phía giảng viên giảng dạy và phía học viên để rút kinh nghiệm cho các khóa học tiếp sau.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Tầm quan trọng của Kỹ năng nói đối với cán bộ, giảng viên trường Đại học Sao Đỏ
Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, có vị trí, vai trò quan trọng giúp cán bộ, giảng viên tiếp cận, lĩnh hội tri thức, nâng cao khả năng khai thác, làm chủ kiến thức chuyên môn; là công cụ chủ yếu để giao lưu, hợp tác quốc tế về đào tạo, liên kết và chuyển giao công nghệ quốc tế. Vì vậy, nâng cao trình độ tiếng Anh là yêu cầu khách quan, biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
Trong hai năm qua, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ lớp học tiếng Anh do Nhà trường tổ chức, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Anh cho các đối tượng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếng Anh; tích cực, tự giác, trách nhiệm học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức và khả năng giao tiếp trong quá trình công tác, học tập, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
2.2. Thực trạng kỹ năng nói của Học viên lớp VB2 NNA
Tuy nhiên, chất lượng dạy học, năng lực sử dụng tiếng Anh của một số cán bộ, giảng viên còn có những hạn chế đặc biệt là kỹ năng nói, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn đặt ra; nhận thức của một số cán bộ, giảng viên về tầm quan trọng của tiếng Anh trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học vẫn còn đơn giản; phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng của giảng viên chưa thật sát với trình độ của  từng đối tượng; việc tự học, tự rèn của cán bộ, giảng viên chưa thường xuyên, hiệu quả thấp nên e ngại, thiếu tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Vì vậy, để nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung,kỹ năng nói nói riêng của cán bộ, giảng viên, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:
2.3. Biện pháp nâng cao kỹ năng nói cho học viên lớp VB2
2.3.1. Biện pháp chung
Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học và nói tiếng Anh
Đây là biện pháp quan trọng hàng đầu, có nhận thức đúng mới có động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng. Còn có học viên trong lớp học với tư tưởng chỉ để lấy bằng, chỉ ghi danh chứ không đi học hoặc đi học không đầy đủ. Do đó, Ban giám hiệu cần thường xuyên quán triệt, giáo dục để mọi cán bộ, giảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò của việc học và nói tiếng Anh trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế. Thậm chí cần có chế tài thưởng phạt cụ thể để việc đi học của học viên được vào nề nếp. Lớp có 28 giảng viên mà đi học chỉ được 60-80% thì giảng viên không thể đảm bảo chất lượng cho toàn lớp học.
Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên tự giác học tập, nâng cao trình độ và khả năng sử dụng tiếng Anh theo tiêu chuẩn của từng đối tượng cụ thể. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên tự học, tự rèn luyện. Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc bộ tiếng Anh với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh của cán bộ, giảng viên; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượngcác lớp học tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định học tập; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những cá nhân, tổ chức sai phạm; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có ý thức, trách nhiệm cao, kết quả học tập tốt.
Hai là, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh
Trong khi khoa và bộ môn lựa chọn dạng bài thi TOEIC là một phần đánh giá chuẩn đầu ra cho sinh viên toàn trường đến nay đã được hai năm Hiện tại bộ môn Ngoại ngữ mới có ba trên mười giảng viên có chứng chỉ TOEIC đạt trên 700. Ngay cả giảng viên có chứng chỉ cũng mới tập trung vào 2 kỹ năng Nghe và Đọc mà chưa quan tâm tới rèn luyện kỹ năng nói theo chuẩn TOEIC- Một kỹ năng được coi là sống còn dành cho người đi làm nên Kỹ năng nói của Giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc đặc biệt là chuyên sâu cũng vẫn còn hạn chế. Lãnh đạo Khoa Du lịch & Ngoại ngữ cần rà soát, xây dựng và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ sư phạm theo mục tiêu yêu cầu. Chủ động xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có phẩm chất và năng lực toàn diện, tâm huyết với nghề. Cần coi trọng việc lựa chọn nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện và đưa đi đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tiếng Anh. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ giảng viên về số lượng với nâng cao chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ dạy học tiếng Anh của Nhà trường. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực sư phạm; bồi dưỡng kiến thức  về công nghệ thông tin và năng lực khai thác các phương tiện dạy học hiện đại. Thường xuyên tổ chức đánh giá trình độ, năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên theo TOEIC kết hợp khung tiêu chuẩn 6 bậc; kết hợp giữa bồi dưỡng của tổ chức với tự bồi dưỡng, rèn luyện của từng giảng viên, trong đó, cần quan tâm coi trọng tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện của giảng viên.
 Đội ngũ giảng viên tiếng Anh phải xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm tự học, nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực sư phạm thông qua sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm; nêu cao trách nhiệm trong thiết kế, xây dựng giáo án và thực hành giảng dạy. Tích cực đổi mới, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực. Trong đó, coi trọng phương pháp làm việc theo nhóm, theo cặp để bồi dưỡng, phát triển các kỹ năng, nhất là kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, giảng viên.
Ba là, phát huy trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong học tập tiếng Anh
Mỗi cán bộ, giảng viên cần nhận thức đúng tầm quan trọng của tiếng Anh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc. Nắm chắc tiêu chí tiếng Anh theo đúng chuẩn năng lực để nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu. Khi được tham gia lớp bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức, phải tập trung chú ý nghe giảng, nắm chắc nội dung ngay trên lớp; tự giác, tích cực trao đổi, thảo luận, rèn luyện các kỹ năng. Tự đánh giá đúng trình độ của mình để xác định nội dung và xây dựng kế hoạch tự học phù hợp với khối lượng kiến thức tương ứng theo khung năng lực ngoại ngữ; đặc điểm tình hình của cơ quan, khoa, đơn vị và nhiệm vụ được giao. Phải quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đặt ra trong cả quá trình, tránh học theo kiểu dồn ép, chủ yếu tập trung vào thời điểm trước khi kiểm tra. Tích cực học tập, rèn các kỹ năng thông qua thực hiện chức trách nhiệm vụ, qua giao tiếp hằng ngày. Lựa chọn phương pháp học tập phù hợp như theo cặp, nhóm; theo học các khóa bồi dưỡng, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, tự học trên Internet; học mọi lúc, mọi nơi và phải lấy tự học là chính... Quá trình học tập, phải luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và xoá bỏ tâm lý sợ sai.
Bốn là, khai thác hiệu quả các phương tiện hiện đại trong dạy học tiếng Anh
Tiếng Anh có tính đặc thù, nhờ các phương tiện nghe, nhìn, phim, ảnh, video… mà người dạy và người học hứng thú, say mê hơn. Vì vậy, Nhà trường cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu biên soạn giáo trình, tài liệu tiếng Anh để huấn luyện và phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giảng viên tự học nâng cao trình độ và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Cán bộ, giảng viên phải không ngừng tìm tòi, đổi mới, cập nhật các phương pháp học tập, tự học tiên tiến trên thế giới qua mạng Internet. Tiếp tục củng cố, nâng cấp và khai thác hiệu quả hệ thống thư viện; sử dụng hợp lý các phòng học ngoại ngữ; bổ sung tài liệu, tạp chí tiếng Anh, tăng dung lượng đường truyềnInternet phục vụ khai thác, học tiếng Anh trực tuyến của cán bộ, giảng viên. Đầu tư xây dựng video clip bằng tiếng Anh phục vụ cán bộ, giảng viên tự học, tự nghiên cứu.
2.3.2. Phương pháp học nói TA hiệu quả cho học viên lớp VB2
2.3.2.1. Tự luyện phát âm
Một trong những điều khiến người học ngại giao tiếp Tiếng Anh nhất đó là do phát âm chưa chuẩn, nghe không rõ, sợ nói sai. Chính vì lý do đó, bạn nên bắt đầu tự luyện phát âm cho thật chuẩn nếu muốn nghe hiểu người bản ngữ và nói Tiếng Anh thật hay, thật tốt. Có nhiều cách để bạn có thể luyện tập, có rất nhiều sách và phần mềm hỗ trợ bạn trong việc hướng dẫn học viên phát âm cho thật chuẩn Anh – Mỹ, ví dụ như nghe các kênh của BBC, VOA news, nghe cách phát âm và đọc đi đọc lại từ đó,...sao cho khuôn mồm và ngữ âm giống người bản ngữ.
Bạn cũng có thể áp dụng vào những bài học và tự luyện trước gương mỗi ngày. Có rất nhiều người đã phản hồi rằng việc tự luyện phát âm trước gương đem lại hiệu quả thật sự.

2.3.2.2. Không nên quá coi trọng ngữ pháp khi nói

Qui tắc này có vẻ lạ với nhiều sinh viên ESL, nhưng nó là một trong những qui tắc quan trọng nhất. Nếu bạn muốn vượt qua kỳ thi thì bạn học ngữ pháp. Nhưng nếu bạn muốn trở nên thành thạo trong Tiếng Anh thì bạn nên cố gắng học Tiếng Anh mà không học ngữ pháp. Học ngữ pháp sẽ chỉ làm cho bạn rối và chậm chạp. Bạn sẽ suy nghĩ về các quy tắc khi tạo câu thay vì nói một câu một cách tự nhiên như một người bản địa. Hãy nhớ rằng chỉ một phần nhỏ của những người nói Tiếng Anh biết nhiều hơn 20% tất cả các quy tắc ngữ pháp. Nhiều sinh viên ESL biết ngữ pháp hơn người bản ngữ.

2.3.2.3. Tìm hiểu và hoc Cụm Từ

 Tiếng Anh là ngôn ngữ của cấu trúc chứ không hẳn là ngôn ngữ của từ vựng như các ngôn ngữ khác. Nếu bạn biết 1000 từ, bạn sẽ có khả năng nói 1 câu đúng. Nhưng nếu bạn biết 1 Cụm từ, bạn có thể nói đúng hàng trăm câu. Nếu bạn biết 100 Cụm Từ, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu câu đúng mà bạn có thể nói. Cuối cùng, khi bạn biết chỉ 1000 Cụm từ thôi, bạn sẽ gần như là một người nói Tiếng Anh bản địa.

2.3.2.4. Luyện tập Kỹ thuật Nói Đuổi!

Sử dụng  Kỹ thuật Nói Đuổi - kỹ thuật tuyệt vời nhất để luyện nói tiếng Anh. Nó sẽ giúp bạn có tai nhạy, miệng dẻo và nói trôi chảy tiếng Anh.

 Nguyên nhân nhiều người có thể đọc và nghe bởi vì họ đều luyện tập. Nhưng để nói Tiếng Anh thông thạo thì bạn cần phải luyện tập nói kia. Đừng dừng lại ở phần nghe, và khi bạn học, bạn không nên chỉ nghe. Hãy nói to lên tài liệu mà bạn đang nghe và luyện tập những gì bạn nghe. luyện tập nói thật to cho tới khi miệng của bạn và não của bạn có thể nói chung mà không tốn sức. Bằng cách làm việc đó, bạn sẽ có khả năng nói Tiếng Anh một cách lưu loát.
2.3.2.5. "Tiếng Anh hóa" bạn 
Bạn không cần phải đi đâu dó để trở thành một người nói Tiếng Anh giỏi. Bạn chỉ cần làm cho bạn bị bao phủ bởi Tiếng Anh. Bạn có thể làm được điều này bằng cách thỏa thuận với bạn bè của bạn, rằng bạn sẽ chỉ nói Tiếng Anh. Bạn cũng có thể mang theo một chiếc iPod và nghe các câu Tiếng Anh ngay lập tức. như bạn thấy đấy, bạn có thể đạt được thành công bằng cách thay đổi môi trường xung quanh bạn. "Tiếng Anh hóa" bạn và bạn sẽ học được nhanh hơn gấp nhiều lần.
- Nghe tiếng Anh vào những “khoảng thời gian chết”
Nếu bạn đang đi học, đi làm, không có nhiều thời gian để rèn luyện tiếng Anh thì hãy sử dụng những “khoảng thời gian chết” của mình. Những khoảng trống như khi bạn ngồi trên xe bus, ăn trưa, rửa bát, tắm, lau nhà, giặt giũ, đi bộ… bạn có thể bật các kênh radio như CNN, BBC để nghe một cách thụ động. Việc nghe thụ động như vậy giúp bạn cảm nhận tốt hơn việc cách phát âm, luyến âm của người bản xứ và dần dần cách nói của bạn sẽ giống với âm điệu của người nước ngoài hơn.
- Nói chuyện với người nước ngoài 
Một cách hiệu quả nhất học tiếng Anh giao tiếp là bạn hãy kết giao với người nước ngoài và luyện tập giao tiếp với họ hàng ngày, họ sẽ giúp bạn chỉnh sửa những lỗi sai trong phát âm và ngữ pháp. Bạn sẽ tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn và bạn sẽ thấy tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh.
Rất nhiều bạn bè quốc tế biết tiếng Anh, tuy nhiên bạn nên nói chuyện với những người bản xứ có giọng thật chuẩn như Mĩ, Anh, Úc, Canada,... vì các nước khác tuy nói tiếng Anh nhưng ngữ điệu, ngữ âm có bị pha tạp. Bạn có thể nói chuyện bằng việc tiếp xúc trực tiếp hoặc qua skype, các website trực tuyến kết nối bạn bè khác,... 
- Xem phim với phụ đề Anh ngữ
Ngoài việc nói chuyện với người nước ngoài, bạn vẫn có cách khác để hiểu thêm về những cấu trúc hay văn hóa của người phương Tây, giúp bạn thư giãn cũng như phát triển khả năng từ vựng, khả năng phát âm đó là xem phim sitcom của Mỹ với phụ đề Anh ngữ.
2.4. Phương pháp dạy TA hiệu quả dành cho Giảng viên giảng dạy lớp VB2
2.4.1. Phương pháp đã áp dụng
- Dạy phát âm chuẩn
- Dạy theo cấu trúc câu.
- Tạo môi trường giao tiếp thông qua các hoạt động trò chơi, thi hát Tiếng Anh……
2.4.2 Áp dụng phương pháp đóng vai
Phương pháp cho học viên đóng vai bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm giúp học viên được phát triển và hoàn thiện được kỹ năng nghe nói, đặc biệt là khả năng phản ứng và xử lí học thông tin kịp thời. Phương pháp này còn giúp học viên sáng tạo và tự tin hơn khi học viên phải đặt mình vào nhiều tình huống khác nhau. Mặt khác, học viên cảm thấy việc thành thạo tiếng Anh trong việc giao tiếp quốc tế là không hề khó khăn.
- Theo tôi, khi tham gia giảng dạy, để thiết kế được những bài giảng thông qua hoạt động giúp quá trình học và thực hành ngôn ngữ diễn ra theo cách tự nhiên và tự tin nhất, đòi hỏi giảng viên cần có sự đầu tư và sáng tạo để xây dựng các hoạt động phù hợp với trình độ của sinh viên và mục tiêu bài giảng, đôi khi cả sở thích của từng nhóm người học nữa. Ngoài ra, giảng viên còn cần kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo đáp ứng mục tiêu bài giảng cũng như theo được giáo án. Trong bất kì một lớp học tiếng Anh nào, bên cạnh những bài học có sẵn thì những hoạt động phụ luôn rất cần thiết. Không chỉ tạo ra bầu không khí vui vẻ trong lớp học, thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp với nhau và với giảng viên, mà còn giúp người học củng cố lại kiến thức đã học được.
- “Muốn làm nâng cao kỹ năng nói, giao tiếng tiếng Anh thì người học phải tích cực tham gia vào các hoạt động giao tiêp như luyện hội thoại (conversational activity), hình thức luyện đôi (pair work) hoặc theo nhóm (group work), luyện cả lớp (class work),trong đó có luyện đồng thanh (chorus work). Tích cực xem truyền hình, video, nghe nhạc, đọc báo tiêng Anh hoặc nói chuyện với người bản ngữ bất cứ khi nào có cơ hội. Sử dụng tiếng Anh ở nhiều nơi chứ không phải chỉ có trong lớp học. Đừng bao giờ sợ mắc lỗi khi nói và viết tiếng Anh. Tự chữa lỗi cho mình trước khi được bạn hoặc thầy giáo chữa. Cần áp dụng từ và cấu trúc ngữ pháp đã học trong nhiều tình huống khác nhau, cố gắng đoán nghĩa của từ, câu bằng cách căn cứ nội dung bài học, bài nghe hoặc tình huống giao tiếp, không nên quá phụ thuộc vào từ điển.Điều quan trọng nhất trong tất cả là bản thân mỗi sinh viên phải tự xác định cho mình một động cơ học tập rõ ràng, thái độ học tập tích cực, chiến lược học phù hợp để đạt thành tích cao trong học tập
2.4.3. Dạy kỹ năng nói theo chuẩn TOEIC
- Toeic Speaking  được đánh giá là Giao tiếp tiếng Anh trong Công việc .Giảng viên nên  hiểu rõ cấu tạo bài thi Toeic Speaking; vận dụng điểm ưu việt của từng phần vào môi trường làm việc. Cụ thể:
Part 1 - Reading a Text Aloud ( Đọc lớn một đoạn văn): Học viên sẽ cải thiện được nhiều kĩ năng đọc như phát âm, giọng điệu và cách nhấn nhá như thế nào để thật tự nhiên trong giao tiếp. Học viên sẽ giao tiếp rất tự nhiên. 
Part 2 – Describe a picture (Miêu tả một bức tranh): Học viên sẽ nâng cao được không chỉ kỹ năng phát âm chuẩn mà còn giúp các bạn cải thiện được từ vựng, ngữ pháp và kỹ năng đặt câu. Kĩ năng giải thích vấn đề bằng Tiếng Anh sẽ được cải thiện rất tốt. 
Part 3 – Response to questions (Trả lời câu hỏi): Học viên sẽ nâng cao kỹ năng phản xạ nhanh, trả lời câu hỏi thông minh và linh hoạt. 
Part 4 – Response to questions using information provided (Trả lời câu hỏi với các thông tin được cho sẵn): Giống như part 3, tuy nhiên, ở đây, học viên phải trả lời câu hỏi dựa trên những thông tin được ban giám khảo cho sẵn. Part 4 giúp học viên cải thiện tất cả các kỹ năng, từ phát âm, từ vựng, ngữ pháp đến phản xạ, trả lời câu hỏi.     
Part 5 – Propose a solution (Đề xuất giải pháp cho một vấn đề): Ban giám khảo sẽ đưa ra một vấn đề (ứng dụng trong môi trường làm việc) và yêu cầu học viên đưa ra giải pháp cho vấn đề đó. Ngoài cải thiện tất cả các kỹ năng trên, phần này yêu cầu học viên phải có kiến thức trong công việc, tư duy nhanh để đưa ra giải pháp hợp lý.   
Part 6 – Express an opinion (Thể hiện quan điểm): Học viên sẽ được thể hiện quan điểm của mình về một vấn đề trong thời gian nhất định. Part 6 rèn luyện toàn diện cho học viên  được tất cả các kĩ năng trên, mang đến cho học viên không chỉ kĩ năng làm bài mà còn học được cách giải quyết vấn đề, phản ứng nhanh với mọi tình huống trong môi trường làm việc. 
3. Kết thúc vấn đề
Nâng cao trình độ nói tiếng Anh của cán bộ, giảng viên là yêu cầu khách quan, cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, với sự phối hợp chặt chẽ của nhiều yếu tố. Trong đó, mỗi cán bộ, giảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong tự học, tự rèn luyện thông qua thực hiện nhiệm vụ, sinh hoạt hằng ngày nhằm không ngừng nâng cao trình độ  nói tiếng Anh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mỹ Bình – Khoa Du lịch & Ngoại ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
LIÊN HỆ

TRƯỞNG KHOA


VĂN PHÒNG KHOA


  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,667
  • Tháng hiện tại33,186
  • Tổng lượt truy cập4,683,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây