NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2015 CỦA KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ

Thứ ba - 05/01/2016 14:16
NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT NĂM 2015
CỦA KHOA DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ

                      
          Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể giảng viên, sinh viên, năm 2015 khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào, sau đây là những thành tích của khoa năm 2015.
 
so 1 1

Giảng viên khoa NNDL tham gia Hội thảo Giao tiếp Kinh doanh châu Á
 
1. KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
            Chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, nó quyết định sự sống còn của mỗi cơ sở đào tạo. Do vậy việc đẩy mạnh công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
           

 
svtn

Sinh viên khoa DLNN trong Lễ tốt nghiệp
 
            Trong năm 2015 khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lương đào tạo như: Tích cực hiệu chỉnh chương trình, đề cương chi tiết, giáo trình theo hướng học đi đôi với hành; Tích cực khai thác trang thiết bị hiện đại tại phòng học ngoại ngữ, phòng Thực hành Hướng dẫn Du lịch qua đó giúp sinh viên tiếp thu hiệu quả các kiến thức chuyên môn; Phân công hợp lý giảng viên giảng dạy các học phần phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng giảng viên; Tích cực đưa giảng viên và sinh viên trải nghiệm thực tế,…. Kết quả giảng dạy đạt: 83,6% Khá, Giỏi; Tỷ lệ sinh viên Tốt nghiệp đạt 100% Khá, Giỏi. 52 lượt sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi cấp trường, đây là thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo.
            Kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh và giảng dạy một lần nữa khẳng định được uy tín và thương hiệu của khoa DL&NN nói riêng, trường Đại học Sao Đỏ nói chung đối với người học và xã hội.


2.  ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
            Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại là một trong những yếu tố tiên quyết để đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp cho giảng viên và sinh viên thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy và học; Thiết bị dạy học cũng là điều kiện giúp cho sinh viên phát huy tính tích cực chủ động, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
            Nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo, năm 2015 nhà trường đã tăng cường đầu cơ sở trang thiết bị cho khoa gồm  03 phòng học ngoại ngữ hiện đại với đầy đủ các thiết bị nghe, nhìn đi kèm phần mềm giảng dạy, kết nối mạng intenet, thiết bị trình chiếu và hệ thống loa máy trợ giảng. Những thiết bị là những phương tiện quan trọng trợ giúp cho việc giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn học trong khoa, đặc biệt là các môn học thực hành ngoại ngữ của các lớp thuộc 2 chuyên ngành là: Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc. Sinh viên có thể sử dụng các phòng học Ngoại ngữ trong và ngoài giờ học để tra Từ điển, nghe trực tuyến, luyện kỹ năng biên dịch, phiên dịch. Ngoài ra với sự trợ giúp của phần mềm, sinh viên có thể tự luyện các kỹ năng ngôn ngữ hoặc tham gia các bài thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ Quốc tế: IELTS, TOFEL, TOEIC, HSK...
            Việc đầu tư và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đây là tiền đề quan trọng cho thầy và trò khoa Du lịch và Ngoại ngữ xây dựng, phát triển khoa trong những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.
phong ngoai ngu 2
Sinh viên học tập tại phòng học Ngoại ngữ đa năng

3. BIÊN TẬP 01 ĐẦU SÁCH THAM KHẢO, HOÀN THÀNH NHIỀU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, THAM GIA HỘI THẢO QUỐC GIA-QUỐC TẾ
            Cùng với giảng dạy thì hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên và sinh viên, chính vì vậy năm 2015 khoa Du lịch và Ngoại ngữ đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học đưa nhiệm vụ nghiêm cứu khoa học lên nhiệm vụ trung tâm của khoa. Do đó năm 2015 đánh dấu sự thành công của công tác nghiên cứu khoa học: Tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học với chủ đề “Giảng dạy Ngoại ngữ Du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập”, biên tập 01 đầu sách tham khảo “Tài nguyên Du lịch nhân văn tỉnh Hải Dương”, 02 bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Toàn cấu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch”, cùng nhiều bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo và tạp chí quốc gia.
          

 
anh hoi thao
Hội thảo Giảng dạy NN-DL đáp ứng nhu cầu hội nhập
 
anh hoi thao 3
Hội thảo Giảng dạy NN-DL đáp ứng nhu cầu hội nhập

            Cùng với đó năm 2015 khoa DL&NN tổ chức nghiên cứu thành công 05 đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên. Nội dung các đề tài tập trung vào các vấn đề: Áp dụng bài tập Kỹ năng thuyết trình phát triển kỹ năng Nói ngoại ngữ cho sinh viên, xây dựng các tình huống du lịch phục vụ giảng dạy, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu ảnh hưởng của làng gốm Chu Đậu đối với sự phát triển Du lịch, nghiên cứu các yếu tố giao văn hóa trong giảng dạy Tiếng Anh Du lịch...
            Thành tựu của công tác nghiên cứu khoa học năm 2015 của khoa Du lịch và Ngoại ngữ là cơ sở để giữ vững chất lượng đào tạo đồng thời cũng là tiền đề cho sự phát triển những năm tiếp theo của khoa.


4. ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO GIẢNG VIÊN, 01 NCS BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ
            Cùng với cở sở vật chất thì chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa và nhà trường, trong năm qua khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên. Năm 2015 được coi là năm khởi sắc trong công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa với những kết quả đáng tự hào: NCS Nguyễn Đăng Tiến đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở. Với nội dung  “Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên du lịch và điều kiện sinh khí hậu phụ vụ phát triển Du lịch bền vững Quảng Ninh-Hải Phòng”, đề tài đã mang lại những giá trị thực tiễn cho sự phát triển Du lịch bền vững khu vực Quảng Ninh- Hải Phòng. Kết quả phân loại giảng viên: 100% giảng viên đạt loại khá, giỏi, 6 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, 01 giảng viên đạt giải Ba trong Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở.
            Bên cạnh đó nhiều giảng viên đi học nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài, đặc biệt tham gia nhiều Hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy Ngoại ngữ, tâm lý người học trong giờ học Ngoại ngữ tại: Đại sứ quán Mỹ, ĐHCN Hà Nội, ĐHQG Hà Nội, diễn đàn Nâng cao kỹ năng hợp tác nghề nghiệp tại nước ngoài, tham gia tập huấn Kỹ năng Thuyết minh du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức.
            Với những thành tích trên trong công tác bồi dưỡng giảng viên khoa Du lịch và Ngoại ngữ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm tiếp theo giữ vững được uy tín đối với người học và xã hội.

 
01
GV khoa DLNN tham gia tập huấn Năng cao kỹ năng hợp tác nghề nghiệp tại Thái Lan

5.  THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ DU LỊCH VÀ NGOẠI NGỮ
            Nhằm tạo ra sân chơi và môi trường giao tiếp ngoại ngữ để phát huy năng lực, sở trường, sự sáng tạo trong giảng viên, sinh viên của khoa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2015 khoa đã thành lập Câu lạc bộ Du lịch và Ngoại ngữ với các thầy cô giáo trẻ và những bạn sinh viên đam mê ngoại ngữ, thích khám phá hiểu biết những danh thắng của Việt Nam. Từ khi thành lập Câu lạc bộ đã tổ chức thành công nhiều tour Du lịch trải nghiệm như: Tour Du lịch kết hợp từ thiện “Mộc Châu-Hành trình kết nối trái tim”, “Hành trình về với SaPa”, “Hạ Long biển nhớ”…, tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện do đoàn trường phát động làm tình nguyện viên hướng dẫn du lịch tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc những hoạt động này đã để lại ấn tượng tốt đẹp với mỗi sinh viên và giảng viên trong toàn khoa cũng như du khách mà Câu lạc bộ tới.
            Hoạt động của Câu lạc bộ Du lịch và Ngoại ngữ đã và đang truyền ngọn lửa đảm mê trong học tập, nghiên cứu, trải nghiệm tới toàn thể giảng viên, sinh viên trong khoa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

 
anh ra mat clb
Lễ ra mắt câu lạc bộ Du lịch- Ngoại ngữ
 
12265789 146253399065107 4625419449591414526 o
SV khoa DLNN tham gia làm công tác từ thiện tại Mộc Châu
 
04
SVDLNN tham gia Hội thi Sáng tạo nghệ thuật chào mừng ngày 20/11

 6.  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM
            Thực hiện phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, năm 2015 sinh viên các ngành học Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) được tham gia các nhiều chương trình nghiệm thực tế: các tour Du lịch Tây Bắc,  Hành trình Di sản Miền Trung, Bắc Ninh, Hà Nội .... , tham gia trải nghiệm tại Du thuyền 5 sao Paradise, Tuần Châu, Quảng Ninh,  đặc biệt sinh viên ngành NNA và NNTQ được tham gia trải nghiệm 3 tháng tại Singapore là những điểm thu hút trong công tác đào tạo của khoa Du lịch và Ngoại ngữ.
            Những kết quả đạt được ở trên chứng tỏ sự đổi mới mạnh mẽ có tính đột phá trong công tác đào tạo của khoa, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Du lịch và Ngoại ngữ cho xã hội. Đó cũng là xu hướng các đơn vị đào tạo cần hướng tới trong giai đoạn hiện nay.
img 3122
SVDLNN Khám phá Động Phong Nha
 
img 2853
SVDLNN thăm Lăng Khải Định
 
img 3687
SVDLNN thăm Chùa Cầu- Hội An
 
img 4210
SVDLNN thăm khu đền tháp Mỹ Sơn
 
img 4303
SVDLNN thăm thành cổ Quảng Trị
 
chua kho me
SV khoa DLNN thăm Chùa Khơ Me tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
 
trai nghiem singapore
Sinh viên khoa DLNN trải nghiệm tại Singapore
 
trai nghiem du thuyen ha long
SV khoa DLNN trải nghiệm Hướng dẫn khách Quốc tế tại Hạ Long
 
7.  100% SINH VIÊN TỐT NGHIỆP  TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM PHÙ HỢP
            Việc làm làn vấn đề cốt lõi nhất của mỗi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nó đánh giá chất lượng đào tạo của khoa và nhà trường, qua đó khẳng định được niềm tin của người học và xã hội đối cơ sở đào tạo. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sau 10 năm xây dựng và phát triển, có thể khẳng định đến thời điểm năm 2015, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã trở thành sự lựa chọn đúng đắn dành cho những Hướng dẫn viên du lịch, những cử nhân Ngoại ngữ tương lai của đất nước.
            Bằng chứng cho sự lựa chọn đúng đắn ấy là sự thành công của nhiều thế hệ cựu sinh viên Du lịch Ngoại ngữ. Có thể kể đến một “An Tâm Tour” (Công ty TNHH Thương mại và Du lịch An Tâm, Hà Nội), Thành Đông Tour (Hải Dương) ... do chính nhóm cựu sinh viên DLNN lập ra để chiêu mộ rất nhiều sinh viên trong khoa làm việc. Hay một Du thuyền Paradise (Công ty TNHH Du thuyền 5 sao Tuần Châu) nơi tiếp nhận rất nhiều sinh viên trong khoa thực tập và làm việc, tại đây sinh viên được đánh giá rất cao về ý thức, kỹ năng làm việc, và khả năng Ngoại ngữ).
           
anh 3
Cựu sinh viên khoa DLNN- Chủ nhân An Tâm Tour

       Trong sự thành công của rất nhiều cựu sinh viên đó, cũng không thể không nhắc đến những hướng dẫn viên quốc tế, nội địa, điều hành tour, biên dịch viên, phiên dịch viên khác và có cả những người nay cũng trở thành giáo viên trong các cơ sở đào tạo.
 
anh
Cựu SV Đinh Xuân Toàn- HDV quốc tế
 
tran thi canh
Cựu SV Trần Thị Cảnh- GV Tiếng Anh tại thành phố HCM (Vị trí: Đứng giữa cầm bằng khen)
 
cathy nguyen
Nguyễn Thị Nhã- Trợ lí Giám đốc Khách sạn Rising Dragon Villa (43A Bát Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

8. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM ĐẠI HỌC SAO ĐỎ VÀ 46 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO
             Song song với các hoạt động chung của Nhà trường trong Lễ kỷ niệm 5 năm Đại học Sao Đỏ và 46 năm truyền thống đào tạo, khoa DL&NN đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong long du khách và sinh viên với các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Đặc biệt, là không gian trại của khoa với ý tưởng xây dựng mô hình Việt Nam thu nhỏ kết hợp giới thiệu các ngành nghề đào tạo, trong trại truyền thống, các điểm Du lịch nổi tiếng trong nước: Hạ Long, Hội An, Chợ nổi Nam Bộ được khoa DL&NN đã tái tạo bằng hình ảnh tượng trưng hết sức sinh động .... Cũng trong hội trại, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức đan xen. Có thể nói không gian văn hóa đa chiều tại Hội trại truyền thống chào mừng Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường Đại học Sao Đỏ và 46 năm truyền thống đã phản ánh được những đặc trưng ngành nghề đào tạo của khoa và thực sự tạo ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ giảng viên, sinh viên và công chúng.
 
trai viet nam

GV khoa DLNN trong hội trại  truyền thống
 
trai truyen thong dlnn

Hội trại truyền thống khoa DLNN
 
trai truyen thong dlnn2

Không gian văn hóa Nam Bộ trong hội trại truyền thống
 
trai truyent thong 4

SV khoa DLNN tham gia các hoạt động tại hội trại
 

9. TĂNG CƯỜNG GIAO LƯU QUỐC TẾ
             Cùng với hoạt động đào tạo thì việc tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng đối với khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nó thể hiện trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kĩ năng hội nhập và phát triển của giảng viên, sinh viên trong khoa
             Với đặc thù các ngành nghề đào tạo, khoa đã có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài. Năm 2015 được coi là năm mở đầu cho các mối quan hệ giao lưu quốc tế như: Tham gia các khóa tập huấn, hội thảo... do nước ngoài tổ chức. Đặc biệt, trong dịp 20/11/2015, khoa Du lịch – Ngoại ngữ đã có buổi làm việc và giao lưu với Đại sứ quán Hoa Kỳ. Mục đích của buổi giao lưu, làm việc là tìm hiểu các cơ hội hợp tác với nhà trường trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực giảng dạy Tiếng Anh. Tại buổi làm việc, đoàn ngoại giao đã chia sẻ với giảng viên và sinh viên trong khoa về nguồn học liệu và các chương trình học bổng dành cho sinh viên.
             Kết quả của hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế sẽ là cơ sở quan trọng để giảng viên, sinh viên có những điều kiện thuận lợi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
 
tap huan nuoc ngoai

Giảng viên khoa DLNN tham gia tập huấn tại ĐHNN-ĐHQGHN do ĐSQ Mỹ tổ chức
 
dai su tham viet nam

Bà Carrolle Simon, Trợ lý tùy viên văn hóa, ĐSQ Hoa Kỳ thăm và làm việc với khoa DLNN
 
anh 4

Sinh viên DLNN giao lưu với sinh viên nước ngoài tìm hiểu đặc trưng VNVN
 
10.   2015 VÀ NHỮNG GIẢI THƯỞNG
         Thành tích nổi bật 2015 của khoa DLNN được đánh dấu bằng các giải thưởng và các danh hiệu thi đua: Đạt giải 3 phong trào thi đua giảng dạy- học tập chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham gia đầy đủ các phong trào phát thanh tuyên truyền, ủng hộ trồng cây xanh, phong trào robocon, tình nguyện hiến máu nhân đạo... Đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, chi bộ đạt danh hiệu chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 cá nhân được công đoàn công thương tặng bằng khen, 01đoàn viên được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.06 đ/c nữ công đạt danh hiệu nữ công xuất sắc. 23 GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong đó có 05 GV đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 6 GV đạt danh hiệu GVDG cấp cơ sở,  01 GV đạt giải ba trong hội thi GVDG cấp cơ sở.
         Với những thành tích đã đạt được, khoa Du lịch và Ngoại ngữ tin tưởng và luôn phấn đấu vươn lên trên con đường hội nhập để cùng hòa nhịp với sự phát triển trường tồn của Đại học Sao Đỏ.

Tác giả bài viết: Hoàng Đức Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nghiên cứu trao đổi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay924
  • Tháng hiện tại17,534
  • Tổng lượt truy cập582,354
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây